top of page
מכוניות לבנות החזרים.jpg

החזרים והשתתפות

שכר דירה:

הזכאות להשתתפות בשכ"ד (ליחידות פתוחות) נקבעת על פי מרחק מהיחידה (ככלל הטבת דיור ניתנת מטעמי כוננות-מרחק ולא מטעמי פרט).
לקבלת הזכאות אתם נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:
1. מקום המגורים הקבוע צריך להיות בטווח של 60 קילומטרים אם אין ברשותכם רכב צבאי, ו-100 קילומטרים אם יש לכם רכב צבאי.

2. האזור בו אתם שוכרים את הדירה צריך להיות בטווח של עד 25 ק"מ מהבסיס.

* ישנן החרגות כמו אנשי קבע נשואים או רמות פעילות במקרים מסויימים, התייעצו עם משרד הת"ש ביחידה שלכם. 

ההשתתפות בשכ"ד מוגבלת ל- 7 שנים בלבד, לפי ההתפלגות הבאה:
שנה 1-2: 100% החזר

שנה 3-5: 75% החזר
4-7: 50% החזר
תעריפי ההחזר נקבעים לפי חלוקה גיאוגרפית של אזורים בארץ והסטטוס של משרת הקבע (רווק/נשוי/נשוי+).


הובלת דירה:

משרת קבע שעובר ממקום מגורים קבוע להטבת דיור (אותם תנאים כמו בהחזר שכ"ד) ולהפך יהיה זכאי להובלה במימון צה"ל. 

ההובלה כוללת משאית אחת (אלא אם יש למשרת יותר מארבעה ילדים) ומתבצעת ע"י חברת הובלות אזרחית. 

משרת קבע זכאי להובלה אחת בשירות (למעט מקרים חריגים). 

 

הוצאות נלוות:
ניתן לקבל החזר של עד 1,000 ש"ח בהצגת קבלות של השירותים הבאים:

  1. צבע וסיד

  2. פירוק והרכבת ארונות

  3. אריזת תכולת הדירה

  4. חיבור מד מים או מונה חשמל

  5. ניקיון הדירה

  6. הדברת מזיקים

  7. התקנת גז / מזגן

  8. התקנת מצלמות אבטחה, מזוזות, וילונות וכדומה

על מנת לקבל את ההחזר נדרש לעמוד התנאים של קבלת שכ"ד, ההחזר ינתן עבור עבודות שבוצעו עד 90 יום ממעבר הדירה.

לקבלת ההחזרים עליכם למלא טפסים דיגיטליים: שכר דירה, הובלה, הוצאות נלוות
 

נסיעות

ניתן לקבל החזרי נסיעות על נסיעות ברכב פרטי אל מקום השירות (רק משרתי קבע ללא רכב צבאי או רכב צבאי חלקי). 

החישוב מתבצע ע"י הכפלת שווי הנסיעה בתחבורה ציבורית, במסלול הקצר ביותר ממקום המגורים אל מקום השירות, כפול כמות ימי הזכאות בחודש:

רמת פעילות ב' ומעלה - עד 8 ימים 

רמת פעילות ג' ומטה - עד 19 ימים

ניתן גם לבקש החזר נסיעה ממקום המגורים אל תחנת הרכבת הקרובה.

ישנ אפשרות לקבל החזרים מעל התקרה (125%) במידה ועומדים באחת משתי הדרישות הבאות:
1. נדרשים 4 קווי אוטובוס לכל כיוון בין מקום המגורים לבסיס. 

2. תדירות אחד מקווי האוטובוס היא מעל 45 דקות.
כל זאת תקף רק אם המשרת מתגורר במרחק של לפחות 40 ק"מ מהבסיס

ליצירת קשר

שאלות? הצעות? כתבו לי

Thanks for submitting!

המדריך המלא לכניסה לקבע הינו פרויקט פרטי שבניתי בעצמי, על מנת לעזור לכל אנשי הקבע לנצל את מירב הזכויות וההטבות המגיעות להם. אין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה כלשהי להשקעה, פרסום או המלצה. המידע המוצג הינו אינפורמטיבי בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורטת או מרומזת. 

בעלת האתר אינה ערבה לדיוק, שלמות, עדכניות, התאמה, נכונות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר ולא תישא באחריות לנזקים או הפסד שיגרמו עקב השימוש במידע.

bottom of page