top of page
לוחות שנה 1.jpg

נופש קבע, ימי חופש וימי הצהרה

נופש קבע

אחת ההטבות המהנות ביותר לאנשי קבע, הסכם בין צה"ל לבתי מלון נבחרים בארץ לחופשות במחירים מצחיקים. 

בכל שנה מתעדכנים מספר הלילות לכל משרת הקבע, בהתאם לזכאות:

את הנופש מזמינים דרך האזור האישי באתר צה"ל. שימו לב - כשאתם מחפשים נופשים בחיפוש, הקפידו לחפש רק בזמנים הרלווטנים (אחרי הותק הנדרש ולפני תאריך השחרור). לא ניתן להזמין נופש לאחר השחרור - ניתן לצאת לנופש כל עוד ביום היציאה אתם עדיין בשירות קבע.

להלן עלות הנופש ( מתוך אתר צה"ל):

ישנם מלונות רגילים, מלונות מבוקשים ומלונות סופר מבוקשים:
מלונות מבוקשים:

 1. ממילא ירושלים

 2. ריץ' קרלטון הרצליה

 3. רויאל ביץ' תל אביב

 4. דיוויד אינטרקונטיננטל תל אביב

 5. דן קיסריה

 6. רויאל גרדן אילת

 7. דן אילת

 8. הרודס אילת

 9. יו קורל ביץ' אילת

 10. רויאל ביץ' איל

 11. יו ספלאש אילת

מלונות סופר מבוקשים:

 1. יערות הכרמל

 2. בראשית

 3. כרמים

 4. גלי כנרת טבריה

 5. מצפה הימים

 6. הרודס ויטאליס אילת

 7. הרברט סמואל – בית בגליל

הזכאות נקבעת לפי סוג השירות בהתאם לטבלה הראשונה. 
למידע נוסף, עיינו בתקנון הנופש.

דרכי ההתקשרות למוקד הנופש:
-  שליחת מסרון (SMS) למספר: 052-9270512
- מייל אזרחי: nofesh@mail.idf.il
- מייל צבאי: נופש (ctrl + k) 
- מוקד טלפוני: מטכ"לי - 0337-5555, אזרחי - 03-7375555 (שלוח
ה 3)   

ימי חופש
כמות ימי החופש נקבעת בתחילת כל שנה קלנדרית בהתאם לוותק בשירות:

 1. בשנות השירות הראשונה והשנייה – 14 ימים בשנה.

 2. בשנות השירות השלישית, הרביעית והחמישית – 20 ימים בשנה.

 3. משנת השירות השישית ואילך – 25 ימים בשנה.

כמות ימי החופש והגמישות ביכולת לנצל אותם משתנה בהתאם לרמת הפעילות. בנוסף, בהתאם לרמת הפעילות ובכפוף לאישור אל"ם, ניתן לבצע צבירה של ימי החופשה השנתית לשנת הפעילות הבאה. 

 

דיל חגים
מטרתו לעודד את מש
רת הקבע לנצל את ימי החופש במהלך הדממות החגים תוך ניצול מיטבי של החופשה. 
בתכלס - אתם בחופש, אך בפועל יורדים לכם פחות ימים.
לרוב זו הנוסחה:
שימו לב שפקודת ההחגים מתעדכנת כל שנה, לפקודת החגים לשנת 2023.

ימי הצהרה
על פי הפקודה: "עובד יכול להיעדר מיום העבודה ולהצדיק את היעדרותו מהיחידה בשל מחלה, מבלי משהדבר נקבע על ידי רופא ומבלי להציג על כך אישור רפואי."
ובפועל - 2 ימי הצהרה בשנה, על מנת לממש אותם נדרש רק להזין 'מחלה עפ"י הצהרה' באפליקציית דו"ח 1 (ומומלץ גם להודיע למפקד). לא ניתן לצבור ימי הצהרה ולא ניתן לדווח שני ימי הצהרה ברצף כאשר באמצע יש שבת או חג (לדוגמה חמישי-ראשון). 

 

חל"ת
חייל בשירות קבע זכאי להגיש בקשה לחל"ת - חופשה ללא תשלום.
אישור החל"ת עשוי להי
ות מותנה בהארכת ההתחייבות לשירות קבע לתקופת זמן נוספת, שאורכה כתקופת החופשה המבוקשת.

ליצירת קשר

שאלות? הצעות? כתבו לי

Thanks for submitting!

המדריך המלא לכניסה לקבע הינו פרויקט פרטי שבניתי בעצמי, על מנת לעזור לכל אנשי הקבע לנצל את מירב הזכויות וההטבות המגיעות להם. אין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה כלשהי להשקעה, פרסום או המלצה. המידע המוצג הינו אינפורמטיבי בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורטת או מרומזת. 

בעלת האתר אינה ערבה לדיוק, שלמות, עדכניות, התאמה, נכונות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר ולא תישא באחריות לנזקים או הפסד שיגרמו עקב השימוש במידע.

bottom of page